Over ons

Na afronding van zijn studie Bos en Natuurbeheer met specialisatie Beheer Vastgoed is Erwin van den Berg in 1995 begonnen met het Rentmeesterskantoor H. van den Berg. In diezelfde periode hadden Limburg en het Gelderse rivierengebied last van gevaarlijk hoge waterstanden van de Maas, de Rijn, de Waal en de IJssel. De evacuatie van het Rivierenland in die tijd is een van de grootste evacuaties uit de recente Nederlandse geschiedenis. De dijken moesten worden versterkt. 

De Deltawet Grote Rivieren kwam tot stand. Als jonge grondzakenadviseur inmiddels werkzaam bij Beheer en Grondzaken van Heidemij Advies werden vele kilometers langs de karakteristieke bandijken afgelegd en voerde hij vele gesprekken met boeren, tuinders en particulieren. Ondanks de zorg voor dijkdoorbraken was het een machtige tijd en werden tot laat in avond honderden keukentafelgesprekken gevoerd. Een mooiere werk- en levenservaring in het begin van een werkzaam leven is haast niet denkbaar. 

Via een overstap naar Oranjewoud en vervolgens het Rentmeesterskantoor Bezemer, waar Erwin van den Berg vooral heeft gewerkt voor SFB Vastgoed (de projectontwikkelingstak van BPF Bouw), is hij gaan werken bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen. Als rentmeester was hij verantwoordelijk voor het beheer van kerkelijke eigendommen in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Samen met collega’s taxeerde hij vele kerkgebouwen door heel Nederland en adviseerde en bemiddelde hij bij de verkoop van kerken.

Met deze opgedane ervaringen en zijn interesse in het openbaar bestuur en besturen van verenigingen en stichtingen, is hij vanaf 2007 werkzaam als directeur van Stivas geweest. Samen met zijn collega’s zijn in Noord-Holland en Flevoland op vrijwillige basis duizenden hectares agrarische grond geruild en van eigenaar veranderd. 

Na veertien jaar was het tijd voor een nieuwe uitdaging, in de vorm van de oprichting van Greenfield Development. Deze nieuwe stap is gebaseerd op de opgedane ervaringen en geïnspireerd door nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen die het landelijk gebied raken. Pionieren in een cultuurlandschap, het onbekende zoeken in combinatie met vasthoudendheid en toewerken naar de realisatie van gestelde doelen.

Publicaties

Erwin van den Berg

HULP NODIG BIJ UW VRAAGSTUK?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek