Directievoering

Bijna veertien jaar lang heeft Erwin van den Berg de functie directeur van de Stichting ter verbetering van de agrarische structuur (Stivas) vervuld. Van een provinciale stichting met een boekjaarsubsidie is die organisatie getransformeerd tot een zelfstandige stichting die uitvoering geeft aan maatschappelijke doelstellingen en in het bijzonder verbetering van de agrarische structuur. Hiervoor is gebruik gemaakt van cofinanciering vanuit het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP) met de Europese Unie en de provincies Noord-Holland en Flevoland . Daarnaast verwerft de stichting inkomsten uit betaalde opdrachten.  

In zijn rol als directeur heeft Erwin van den Berg te maken gehad met alle facetten van het leiding geven aan een organisatie. Naast deze verantwoordelijkheid voor de algehele dagelijkse leiding van Stivas, heeft hij met het Europese POP2-programma (2007-2013) een zestal projecten uitgevoerd en succesvol afgerond. Binnen het POP3-programma (2014-2020) is hij tot en met 31 december 2020 werkzaam geweest als directeur en in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 nog actief geweest als programmamanager van de kavelruilprogramma’s Kavelruil Werkt! en Duurzaam Verkavelen! respectievelijk in de provincies Noord-Holland en Flevoland.

Heeft u een (interim) opdracht of een programma dat zich richt op uitvoering en realisatie dan is hij beschikbaar voor directievoering opdrachten.


HULP NODIG BIJ UW VRAAGSTUK?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek