Nieuws

Een bestemmingsplan mag geen verrassing zijn

23/03/2021 - door Erwin van den Berg

We willen onze footprint verkleinen, ons leven verduurzamen. Wat is er dan mooier dan een voedselbos te realiseren of een landgoed te ontwikkelen met biologisch verantwoorde initiatieven? Sommige particulieren, ondernemers of stichtingen willen hun kapitaal op een duurzame manier investeren.  Zij gaan met hun legaat of dividend niet naar de beurs maar willen een substantieel […]

Het gewenste einde van de taxateurslijstjes

05/03/2021 - door Jos Ebbers

Taxeren wordt vaak gezien als een basisvaardigheid van de taxateur, adviseur of makelaar. Toch bespeuren diverse opdrachtgevers kwalitatief grote verschillen in uitkomst en rapportage. Bijvoorbeeld banken geven dit aan. De bankensector is een grote afnemer van taxaties en moet van de ECB de kwaliteit van de taxaties/taxateur bewaken. Taxateurslijstjes Deze verschillen in kwaliteit hebben ertoe […]

19 miljoen voor boeren met schade

19/02/2021 - door Gerty Leeuwerik

Dit kopte mijn krant (DvhN) donderdag 18 februari.  Een nieuw potje  voor  andere zaakbegeleiders en nieuwe voorwaarden voor hoe de geleden aardbevingsschade kan worden vergoed. Voor de 25 meest schrijnende gevallen  wordt een nieuwe werkmethode geïntroduceerd om alles met betrekking tot de schade en het versterkingsprogramma geïntegreerd af te handelen. De eerste schades zijn ooit […]

Onze bossen zijn van onschatbare waarde voor de toekomst

04/02/2021 - door Rogier Grondman

Het Nederlandse landschap wordt voor een belangrijk deel gevormd door bomen en bossen, essentieel voor onder andere de natuur en de biodiversiteit. Bomen nemen samen grote hoeveelheden CO2 op en zijn daarmee belangrijk in het tegengaan van de opwarming van de aarde. Aansluitend op het Klimaatakkoord van Parijs heeft het Rijk samen met de provincies – […]

SABE-regeling: Leerzaam aanbod voor agrarische ondernemers

06/01/2021 - door Johan Benschop

De Engelse filosoof, staatsman, advocaat, jurist en auteur Francis Bacon (1561-1626), schreef in ‘De Hæresibus’ de volgende woorden: nam et ipsa scientia potestas est, d.i. ‘Want ook de wetenschap zelve is macht’. Tegenwoordig een vaak aangehaalde uitspraak: Kennis is macht. Dat geldt voor ons rentmeesters, door de zogenaamde Permanente Educatie spijkeren wij onze kennis continue bij, maar […]

Natuurschoonwet 1928, Wijziging Rangschikkingsbesluit

01/12/2020 - door Benny van Dasselaar

Het rangschikkingsbesluit NSW, één van de sluitstukken van de NSW-evaluatie die in 2013 een aanvang nam is gepubliceerd op 31 augustus 2020, staatsblad 2020, 331. Hiermee is een einde gekomen aan een grondige evaluatie van de Natuurschoonwet. Na verwachting zal het rangschikkingsbesluit op 1 januari 2021 in werking treden. Het nieuwe rangschikkingsbesluit kent een aantal […]


HULP NODIG BIJ UW VRAAGSTUK?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek