Bestuur

Erwin van den Berg heeft in diverse functies bij verschillende stichtingen en verenigingen veel bestuurlijke ervaring opgedaan. Zo is hij vanaf 2008 tot en met begin 2022 bestuurder van de Agrarische Stichting Blaricum geweest. Deze stichting beheert twee monumentale boerderijen, graslanden (meentgronden), akkers (engen) en het bosgebied Warandepark in en rondom Blaricum. Namens het stichtingsbestuur is hij als voorzitter betrokken geweest bij het gebiedsakkoord De Kampen. In dit akkoord hebben partijen afgesproken om samen via particulier natuurbeheer, het weidevogelleefgebied De Kampen ten oosten van Blaricum te realiseren. Particulier natuurbeheer door, voor en met boeren uit Blaricum.

In 2015 heeft Erwin van den Berg de Nyenrode Commissarissencyclus gevolgd en een getoetst certificaat ontvangen. Hij is lid van de Nyenrode Commissarissen Community, het platform voor permanente educatie. Per academisch jaar zijn er vier contactmomenten met steeds een actueel en inhoudelijk thema. De bijeenkomsten zijn interactief en bedoeld om ervaringen te delen, contacten te leggen en te netwerken. Aansluitend heeft hij in 2016 de Nyenrode Board & Governance Elective: The Effective Chairman gevolgd en het bijbehorende certificaat behaald.

Sinds 2017 is Erwin van den Berg lid en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Waddengroep. Deze stichting staat met haar keurmerken Waddengoud en Amelands Produkt voor duurzame milieuvriendelijke plattelandsontwikkeling in en rondom het Wereld Erfgoed Waddenzee.

In 2021 heeft de Stichting Waddengroep in samenwerking met Stenden Hogeschool en Visit Wadden van het Waddenfonds groen licht gekregen voor het programma ‘Waddengastronomie versterkt Werelderfgoed beleving’. Hiermee wil het samenwerkingsverband samen met ondernemers een culinaire waddentraditie creĆ«ren en het groenbewuste en culinair toerisme naar Werelderfgoed Waddenzee, eilanden en kuststrook in Noord-Holland, Friesland en Groningen aanwakkeren.

Met ingang van maart 2023 is Erwin van den Berg door het bestuur aangesteld als ambtelijk secretaris van het Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP). Het overlegorgaan voor de Nationale Parken van Nederland. De Nationale Parken vertellen het verhaal van de Nederlandse natuur, het landschap en de cultuur.


HULP NODIG BIJ UW VRAAGSTUK?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek