Bestuur

Erwin van den Berg heeft in diverse functies bij verschillende stichtingen en verenigingen veel bestuurlijke ervaring opgedaan. Zo is hij sinds 2008 bestuurder van de Agrarische Stichting Blaricum. Deze stichting beheert twee monumentale boerderijen, graslanden (meentgronden), akkers (engen) en het bosgebied Warandepark in en rondom Blaricum. Namens het stichtingsbestuur is hij als voorzitter betrokken geweest bij het gebiedsakkoord De Kampen. In dit akkoord hebben partijen afgesproken om samen via particulier natuurbeheer, het weidevogelleefgebied De Kampen ten oosten van Blaricum te realiseren. Particulier natuurbeheer door, voor en met boeren uit Blaricum.

In 2015 heeft Erwin van den Berg de Nyenrode Commissarissencyclus gevolgd en een getoetst certificaat ontvangen. Hij is lid van de Nyenrode Commissarissen Community, het platform voor permanente educatie. Per academisch jaar zijn er vier contactmomenten met steeds een actueel en inhoudelijk thema. De bijeenkomsten zijn interactief en bedoeld om ervaringen te delen, contacten te leggen en te netwerken.

Sinds 2017 is Erwin van den Berg lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Waddengroep. Deze stichting staat met haar keurmerken Waddengoud en Amelands Produkt voor duurzame milieuvriendelijke plattelandsontwikkeling in en rondom het Wereld Erfgoed Waddenzee.


HULP NODIG BIJ UW VRAAGSTUK?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek