SABE-regeling: Leerzaam aanbod voor agrarische ondernemers

06/01/2021 - door Johan Benschop

De Engelse filosoof, staatsman, advocaat, jurist en auteur Francis Bacon (1561-1626), schreef in ‘De Hæresibus’ de volgende woorden: nam et ipsa scientia potestas est, d.i. ‘Want ook de wetenschap zelve is macht’. Tegenwoordig een vaak aangehaalde uitspraak: Kennis is macht.

Dat geldt voor ons rentmeesters, door de zogenaamde Permanente Educatie spijkeren wij onze kennis continue bij, maar dat is feitelijk van belang voor iedereen. Vandaar dat de minister van LNV per brief van 11 augustus 2020 de Tweede Kamer informeerde over een regeling om de innovatie op het boerenerf te versnellen.

Met dit initiatief wil minister Schouten het voor boeren en tuinders gemakkelijker maken om de meest actuele inzichten te vergaren over aanpassingen in hun bedrijfsvoering. Uit diverse analyses is overigens gebleken dat de Nederlandse land- en tuinbouwsector beschikt over een uitstekend kennisniveau en dat veel agrarische ondernemers hoog opgeleid zijn. Maar de doorwerking van nieuwe ontwikkelingen en innovatieve maatregelen kan nog verder verbeterd worden. Bovendien staan agrarische ondernemers voor een stevige uitdaging om hun bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken. Er komt de komende jaren heel veel op hen af. Om ondernemers hierin tegemoet te komen heeft het ministerie een module gelanceerd: de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE).

Deze SABE-regeling bestaat uit drie onderdelen; een voucher voor ondernemers, een voucher voor groepen van ondernemers en een voucher voor bedrijfsadviseurs.Via de ondersteuning uit de subsidiemodule kan een ondernemer bijvoorbeeld zijn kennis vergroten over het verminderen van stikstofemissies en het verder stappen zetten naar kringlooplandbouw en duurzaam en klimaatbestendig ondernemen. Tevens zullen op termijn vouchers beschikbaar komen in het kader van duurzaam ondernemerschap, zoals Bedrijfsovername, Horizontale samenwerking en Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en bedrijf.

Dat de eerste uitgifte binnen een paar dagen overtekend was, illustreert de behoefte aan extra kennis en advies op dit vlak. Ook de komende jaren worden deze vouchers regelmatig uitgegeven. Alleen deskundigen die op de zogenaamde BAS-lijst staan komen als onafhankelijk adviseur in aanmerking. Deze lijst staat gepubliceerd op de RVO website.

De rentmeesters van Rentmeesters.nl hebben ervaring in het aanvragen en begeleiden van deze vouchers. Een aantal van hen staat ook op de BAS lijst. Wilt u informatie over de SABE-module? Neem dan contact op met de rentmeester in uw provincie. Kennis bijspijkeren blijft noodzakelijk!


Wellicht ook interessant


HULP NODIG BIJ UW VRAAGSTUK?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek