Kavelruil in Utrecht-West

De provincie Utrecht is gestart met een kavelruilproces in Utrecht-West in de gebieden Groot Mijdrecht Noord-Oost, Groot Wilnis-Vinkeveen, de Oostelijke Vechtplassen en het Gagelgebied. Rentmeester Erwin van den Berg van Greenfield Development is de vooruitgeschoven post in het veld en als kavelruilcoördinator het eerste aanspreekpunt voor geïnteresseerde partijen.

Uitgangspunt van het kavelruilproces is om op vrijwillige basis inbreng en toedeling van gronden te bespreken. En afspraken met de grondeigenaren en – gebruikers te maken over de realisatie van natuur in combinatie met het toekomstbestendig maken van agrarische bedrijven. Vanuit de provincie is dit kavelruilruilproces van groot belang omdat zij hiermee een grote stap kunnen zetten om de natuurdoelen voor Utrecht-West binnen Natura 2000 en Natuur Netwerk Nederland (NNN) te realiseren.

Voor meer informatie wordt verwezen naar onderstaande link die u op de webpagina van de provincie Utrecht brengt.


HULP NODIG BIJ UW VRAAGSTUK?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek