Parel van Spengen

‘De Boer aan het Roer’

Boeren in Spengen staan open voor vernieuwingen en laten al lang zien dat ze kunnen boeren bij een relatief hoog slootwaterpeil. Dat blijkt uit de aanleg van waterinfiltratie om bodemdaling en klimaatverandering tegen te gaan. In De Boer aan het Roer hebben de jongere Spengense boeren (vier van de in totaal acht boeren) een toekomstplan ontwikkeld, samen met andere gebiedspartners. Boeren die op termijn willen stoppen hebben ervoor gekozen niet mee te doen. Ook het waterschap, de provincie en de lokale natuurgroep hebben bijgedragen aan het toekomstplan.

 


HULP NODIG BIJ UW VRAAGSTUK?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek