19 miljoen voor boeren met schade

19/02/2021 - door Gerty Leeuwerik

Dit kopte mijn krant (DvhN) donderdag 18 februari.  Een nieuw potje  voor  andere zaakbegeleiders en nieuwe voorwaarden voor hoe de geleden aardbevingsschade kan worden vergoed.

Voor de 25 meest schrijnende gevallen  wordt een nieuwe werkmethode geïntroduceerd om alles met betrekking tot de schade en het versterkingsprogramma geïntegreerd af te handelen.

De eerste schades zijn ooit afgehandeld door de NAM, waar velen geen gehoor vonden. Daarvoor is destijds de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen opgericht, het huidige  Instituut Mijnbouwschade Groningen. Ondertussen liep het aantal schademeldingen zo hoog op, dat er een stuwmeer van claims ontstond. Maar eerst moesten protocollen ontwikkeld worden voor de benadering en afhandeling van de schade in verband met de omgekeerde bewijslast.

Een grote groep schademelders kwam in aanmerking voor de stuwmeerregeling en had de keuze om met een bedrag van € 5000,- of € 10.000,- de zaak af te handelen. Gezien de treurige gang van zaken voordien hebben velen dit soms schamele bedrag aangenomen om zeker te zijn dat er iets van schade wordt uitgekeerd. Uiteraard wordt wel gecontroleerd of de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd én vindt er een nulmeting plaats.  Dit alles was gericht op wonen en particulieren. De agrarische dossiers werden op de langebaan geschoven.

Agrarische bedrijven nu pas aan de beurt

Agrarische bedrijven met soms karakteristieke boerderijen hebben een veelvoud aan schade-experts, adviseurs, rapporten voorbij zien komen, maar nog geen cent schadevergoeding gezien. Als voorbeeld een impressie van een casus op You-tube ‘Mijnbouwschade Allersmaheerd, Godlinze.

Met de nieuwe regeling en werkmethode wordt deze groep boeren wellicht geholpen, maar is ook weer proefkonijn. En dat terwijl de kwestie al vele jaren sleept. Er zijn veel vragen. Worden de lekkende mestkelders nu wel meegenomen in de afhandeling? Wie wordt nu weer mijn aanspreekpunt?

Ik sta enkele boerenbedrijven bij met de schade-afhandeling bij Instituut Mijnbouwschade , de Nationaal coördinator Groningen voor het versterkingsprogramma of de regeling voor de waardedaling. De meeste mensen zijn al  murw van de verscheidenheid aan loketten en afwijzingen. In  een casus is de woonveiligheid in het geding en woont de boer met zijn gezin in een noodwoning op het erf. Er is al vanaf 2015 discussie met toen de NAM en nu de IMG of de geleden schade veroorzaakt wordt door gaswinning. De zetting van de fundering heeft ertoe geleid dat er in augustus een deel van de zijmuur uit de boerderij is gevallen. Het gebouw zal eerst versterkt moeten worden voordat het veilig is.  Maar moet je een oud bijna niet functioneel gebouw nog wel versterken? De keuze is gemaakt voor nieuwbouw, maar ook daar zal eerst duidelijk moeten worden, welke schadevergoedingen en versterkingsvergoeding verwacht kan worden. Vooralsnog doorlopen we eerst een bezwaarprocedure om een schadevergoeding toegewezen te krijgen.

Rentmeesters zijn gewend om processen te begeleiden. Zij kunnen adviseren bij de afhandeling van de schade en helpen door daar waar mogelijk en wenselijk bezwaar aan te tekenen.


Wellicht ook interessant


HULP NODIG BIJ UW VRAAGSTUK?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek