Transitie Landelijk Gebied & Kavelruil

Voor een toekomstbestendige landbouwstructuur geldt dat agrarische grond hard nodig is. Ook is grond nodig voor extensiveren (landschapsgronden) en het verplaatsen van agrarische bedrijven. Vrijkomende agrarische grond kan ook beschikbaar komen voor andere functies doordat agrarische bedrijven stoppen, vooral als dat op plekken is waar landbouw onder druk staat vanwege de bodemgesteldheid of stringente milieu kaders.

Daarom kan ook de realisatie van natuur, wateropgaven en zelfs kleinschalig betaalbaar wonen (op boerenerven) onderdeel zijn van een nieuwe inrichting van een gebied of specifieke locatie waarbij vrijwillige kavelruil faciliterend kan zijn om uw doelen te realiseren.

Gebiedsontwikkeling met inzet van instrumenten als vrijwillige kavelruil en ruilverkaveling ligt dus voor de hand. Nederland heeft ruim 100 jaar ervaring met landinrichting. Alleen zijn het nu niet meer woeste gronden die in cultuur gebracht moeten worden maar is het vooral: Pionieren in een Cultuurlandschap!

Heeft u als bestuurder of ambtenaar vragen over vrijwillige kavelruil in uw provincie, gemeente of waterschap of heeft u als grondeigenaar een goed idee? Greenfield Development gaat graag over mogelijkheden en idee├źn met u in gesprek. Neem contact op via info@greenfielddevelopment.nl

Bijlage


HULP NODIG BIJ UW VRAAGSTUK?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek